Muziejaus metų kelias: ženklai, sukaktys, sumanymai

Bibliofilai 2014-ųjų vasarą pasitiks prie Antano Vienuolio bibliotekos knygų lentynų... Namelis prie Šaltupio, kuriame prieš 30 metų gyvenimo kelionę baigė rašytoja Bronė Buivydaitė... Jono Biliūno tėviškė Niūronyse, menanti prieš 135 metus čia gimusį Jonuką... 2014-aisiais, Žaliojo medinio arklio metais visi keliai į Arklio muziejų veda...

2014-ųjų metų Muziejaus renginiai

Restauruotas A. Baranausko knygas vėl galima atversti, skaityti, pažinti.

Iš restauratorių dirbtuvių į Muziejų grįžo 14 vyskupo Antano Baranausko bibliotekos knygų – pirmieji konservavimą ir restauravimą patyrę Muziejuje saugomi unikalūs leidiniai. Plačiau apie restauruotas knygas...

Startavo Krašto pažinimo kursas

Pažintį su gimtojo krašto turtais gimnazistai pradeda Svėdasuose.

Išvyka į rudenėjantį Svėdasų kraštą, pasivaikščiojimas Juozo Tumo-Vaižganto vaikystės takais, pažintis su XIX a. pabaigos mokykla – taip Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pirmaklasiams gimnazistams šiomis rugsėjo pabaigos dienomis prasidėjo Anykščių krašto pažinimo kursas. Plačiau apie šį Muziejaus sumanymą...

Pasveikinome 70-metį Maduonos muziejų

Pranešimą konferencijoje Maduonoje pristato direktorius A. Verbickas ir vadybininkė K. Kiaušaitė.

Rugsėjo 19-ąją Maduonos (Latvija) kraštotyros ir meno muziejus paminėjo savo veiklos 70-metį. Nuo 1944-ųjų rudens veikianti kultūros įstaiga Maduonoje, su kuria Anykščiai nuo seno bičiuliuojasi, jubiliejaus proga surengė mokslinę-istorinę konferenciją. Joje atskiru pranešimu buvo pristatyta ir mūsų Muziejaus šiandieninė veikla bei patyrimai.

VŽM informacija

Šventinio renginio dalyviai susipažįsta su Anykščių krašto muziejine veikla. Svečiai iš Anykščių su Maduonos muziejaus direktore Livija Zepa (centre). Anykštėnų dovanos sukaktuvininkams. Maduonos muziejaus ekspozicijos.

Muziejaus svečias – Ukrainos rašytojas Andrejus Kurkovas

A. Kurkovas memorialiniame A. Vienuolio kambaryje.

Rugpjūčio 22-ąją Muziejuje viešėjo vienas populiariausių šiuolaikinių Ukrainos rašytojų Andrejus Kurkovas. Jau du dešimtmečius jo kūryba sklinda kone 30 kalbų visame pasaulyje, pristatydama Ukrainą nuo JAV iki Japonijos.

Svečias susipažino su memorialinėmis Muziejaus erdvėmis, žavėjosi kraštovaizdžiu, klausėsi senųjų anykštėniškų dainų ir giesmių įrašų.

Prieš keletą metų vizito į Lietuvą metu užsukęs į Anykščius, svečias iš Kijevo tuomet ypač susidomėjo rašytojo Jono Biliūno palaikų grąžinimo į gimtinę ir perlaidojimo ant aukštos kalvos istorija. Šios istorijos įkvėptas, šiuo metu A. Kurkovas rašo romaną apie šiuolaikinę emigraciją, kur Lietuvą reprezentuos būtent Anykščiai ir čia gyvenantys žmonės. Kitąmet vasarą šis Ukrainos rašytojo kūrinys turėtų vienu metu pasirodyti keliomis Vakarų Europos kalbomis.

VŽM informacija

Muziejus – Anykščių laiko tėkmėje...

Vakaro renginio afiša.

Liepos 25–27 dienomis Anykščiuose vyko Anykščių miesto šventė „Anykščiai laiko tėkmėje“. Šios šventės programai Muziejus pristatė liepos 25-osios, penktadienio vakaro literatūros ir muzikos valandą A. Vienuolio sodyboje-muziejuje „...aš tav daugiaus pasakysiu...“ (K. Donelaitis)“, skirtą Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms.

Liepos 26-ąją, šeštadienį, šios šventės proga nuo 9 iki 16 val. A. Baranausko aikštėje buvo atidaryta Muziejaus ir kitų Anykščių krašto muziejininkų gyvoji ekspozicija.

Plačiau apie Muziejaus renginius Miesto šventėje...

Plačiau apie gyvąjį muziejų Anykščių senamiestyje...

Muziejų kelias – 2014: lobiai ir paslaptys

Muziejų kelio emblema.

Lietuvos muziejų asociacija visus 2014-uiosius metus kviečia keliauti per Lietuvą Muziejų keliu, kurio devizas šiemet – „Atrasti lobiai ir įmintos paslaptys“. Į savo renginius šiemet kviečia ir mūsų Muziejus, skatinantis atrasti tai, kas Anykščiuose taip ilgai buvo paslaptis...